CPO Groene MientCollectief Particulier Opdrachtgeverschap

Ontwerp en bouwkundige engineering:
Fillié Verhoeven Architecten  ( Dennis Fillié en project architect Francois Verhoeven ) in samenwerking met de Architektenkombinatie ( Dennis Hofman )

Kavel: 7653m2
Bebouwd: 2089m2
33 nieuwbouwwoningen
BVO: 4819 m2
GBO: 4150m2
GBO/BVO: 0,86


Tekeningen
Gevelstudies
Nederlands / EnglishEervolle vermelding voor de Berlage vlag voor het beste project in Den Haag ;

“ Dit project maakt bijzonder veel indruk op de gehele jury. De eigenzinnigheid van de Groene Mient spreekt de jury aan. De hoge kwaliteit van het wonen die hier is gerealiseerd binnen een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is ongekend. Ondanks alle verschillende wensen van de 33 opdrachtgevers is er een prachtig harmonieus geheel ontstaan met een verassend en sterk beeld. Het doorzettingsvermogen en de volharding van zowel het collectief van opdrachtgevers als van het projectteam, die samen jarenlang aan de realisatie hebben gewerkt, verdient niets dan lof. De materialisatie en de details zijn gedurfd en tegelijkertijd zeer zorgvuldig ingezet.Het niet maken van tuintjes met schuttingen, maar juist een collectieve buitenruimte leidt tot een niet Nederlandse ruimtelijke kwaliteit die de alomtegenwoordige tuttigheid met verve overstijgt.

De woningen zijn uiterst duurzaam gebouwd en de ambitie waarmee dat is gedaan spreekt de jury erg aan. Ook al ligt de Groene Mient niet op een centrale of drukke plek in de stad, het project geeft op zijn eigen manier een hele boel terug aan Den Haag en haar bewoners. De wijze waarop het project tot stand is gekomen is een schitterend voorbeeld van “burgerinitiatief” waarvan zowel de gemeente als toekomstige collectieve initiatieven ongelofelijk veel kunnen leren. Hierom en ook om de compleetheid van de aanpak en de integralitieit van het uiteindelijke plan, reikt de jury een eervolle vermelding uit aan dit schitterende project “.

De onafhankelijke jury van de Haagse architectuurprijs Nieuwe Berlagevlag 2017. De voormalige voorzitters van het Haags Architecten Café / HaAC Jan Brouwer, Piet Grouls en Corine Keus en voormalig voorzitter van BNA Haaglanden Tonko Leemhuis.Slinger
De drie bouwblokken die in het plan zijn voorgesteld zijn afgestemd op hun stedenbouwkundige lokatie. Het Mientblok aan de Mient, het Slingerblok dat de looproute begeleid en het verbindend element is naar het meer naar achter in het terrein gelegen Noordblok. Door de logische rechte blokken Mient en Noord met elkaar te verbinden met een organisch slingerende vorm werden ook de bewoners met elkaar verenigd. Zij hadden immers zowel strak en organisch hun wensen voor de nieuwbouw in een beeldkwaliteitsplan voor de architecten beschreven.

Verkaveling
Het terrein voor Groene Mient bood een unieke kans om een naar huidige maatstaven een enorme gezamenlijk tuin te creëren. De uitdaging was om de nieuwe bebouwing zo op binnentuin te richten dat alle woningen er goed op zouden aansluiten zonder dat de binnentuin in meerdere delen uit een zou vallen. Een ander belangrijke ontwerp gegeven was dat de nieuwbouw zo veel mogelijk zuid georiënteerd moest worden. Dit in verband met het beoogde lage energieverbruik en de toepassing van zonnepanelen en collectoren. Door het middenblok min of meer diagonaal op het terrein te plaatsen en dus pal zuid werd een optimale vorm gevonden die aan alle randvoorwaarden voldeed. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijk in het bestemmingsplan vastgelegde verkaveling.
Stedelijk
Het warme natuurlijke beeld van ruw hout en steen typeert Groene Mient in de grote stad, een beeld dat ook modern en stedelijk is.  Deze materialen met een eenduidige detaillering maken van het project Groene Mient architectonisch een geheel. Toch is iedere plek uniek en herkenbaar door de verschillen in volume van elke afzonderlijke woning. De verschillen in volumes per woning zijn vanzelfsprekend en komen voort uit de verschillen tussen de bewoners. Verschillen die in een meer standaard project zo niet tot elkaar waren gekomen.

Vega Verde
Vega Verde is Spaans voor Groene Mient en de naam van het type toegepaste leisteen.
Door met twee natuurlijke gevelmaterialen van verschillende textuur en richting te variëren lijkt het alsof uit een groter volume met een stenen schil delen zijn weggezaagd waardoor het inwendige warmere hout zichtbaar werd.  Hierdoor lijkt een vierde dimensie te zijn toegevoegd. De dimensie van tijd die de bewoners hebben genomen om uit het grote geheel voor ieder hun eigen plek te zagen. Een proces dat in de komende decennia verder door gaat met weer nieuwe aan- en opbouwen. Zo is de architectuur een verbeelding van een sociaal samenhangende leefgemeenschap die het ruwe blok Vega Verde, en daarmee een stukje van de stad, naar haar hand heeft gezet.François Verhoeven
ArchitectThe Netherlands
00 31 61 four four four 8765
Francois Verhoeven © 2024

Home
Contact
About
Media
Instagram
Divisare
Pinterest