sg21

285 m2
1000m3
Nederlands / English

Carl Barenbrug, creative director of Minimalissimo on Ello: “Black when it comes to fashion. It always works. It’s easy, chic and simple. I always loved Yohji Yamamoto’s quote on why he wears black: Black is modest and arrogant at the same time. Black is lazy and easy – but mysterious. But above all it says this: I don’t bother you –  you don’t bother me. “


Vragen aan de bewoners


Hoe heb je je architect gevonden ?
Eigenlijk waren we niet van plan om een eigen huis te bouwen. We dachten altijd dat dit een van die onhaalbaar geachte dromen was. Daarom begonnen we met het kijken naar huizen in onze omgeving en kwamen daarbij een koophuis tegen in de stijl van een schuur dat enorm onze interesse wekte. Hoewel het een aantrekkelijk huis betrof was de locatie dat veel minder en daarom besloten we geen aankoopbod te doen. De huizen die we bezochten hadden het ene nadeel na het andere – ofwel vanwege de noodzakelijke investering om het ‘ons eigen huis’ te maken ofwel vanwege een of ander compromis waamee we zouden moeten leren leven.We waren niet bereid een grote som geld te investeren aan het leren leven met een compromis en dat was waarom we besloten om uit te kijken naar een stuk grond om op te bouwen. Toen de tijd was aangebroken om een architect te kiezen (de selectie procedure die we gebruikten is een verhaal op zichzelf waard – maar dat waren andere tijden) kwam dat ene schuurhuis opnieuw in beeld. Wie had dat huis ontworpen? Dat kwam in essentie behoorlijk dicht bij waar we ons het meest comfortabel bij voelden.
Dus we gingen op zoek naar de architect van dit huis en vonden François Verhoeven. Hij was de allerlaatste die aan onze kandidatenlijst werd toegevoegd maar degene die ver uitsteeg boven de rest. Er valt veel meer te zeggen over onze samenwerking… maar dat voor een andere keer.


Waar lette je op bij de keuze voor een aannemer ?
Toen het moment was gekomen dat we ons fijn voelden met het ontwerp van het huis was het tijd om een aannemer te zoeken die in staat was het huis te bouwen met de aandacht voor detail en innovatie waarmee het ontwerp van villa SG21 zich had ontwikkeld. François en ik spraken met een aantal aannemers, van kleinere bedrijven tot bouwbedrijven die massa projecten bouwen. Wat we in overweging namen was ervaring, begrip van onze visie en natuurlijk ons budget. Dit kwam uiteindelijk samen bij een aannemer waar François mee had gewerkt in een eerder project – als een extra bonus. Door de gedetailleerde en diepgaande aanpak van de aannemer wisten we van aanvang dat we de juiste partner voor het project hadden. Het kernteam was gevormd.Heb je wijzigingen uitgevoerd naar aanleiding van budgettaire beperkingen ?
Sommige elementen van het oorspronkelijke ontwerp zijn gewijzigd ten gevolge van het budget – in het bijzonder het ontwerp van de grotere helft van het dak. Nadat we de aannemer aan boord hadden kregen we een betere indicatie van wat de bouw zou kosten wat we hadden ontworpen.
Echter, als we kijken wat we nu hebben geven geen van de wijzigingen die we moesten maken ons het gevoel dat we een compromis moesten sluiten. In tegendeel, we vinden dat de essentie van het ontwerp geprofiteerd heeft van de wijzigingen die we uitvoerden. Er werden ook bepaalde veranderingen doorgevoerd omdat het budget dat toeliet. Door zo met het budget te schuiven konden we in algemene zin een beter resultaat bereiken.
Bleef je uiteindelijk binnen budget ?
Uiteraard hadden we een budget toen we dit project aangingen en we droegen François op dit te bewaken gedurende het proces. Tegelijkertijd stelden we duidelijk dat wij zelf alle beslissingen zouden nemen en dat we daarom zouden willen weten welke keuzes we zouden hebben – zelfs buiten wat we als budget hadden vastgesteld. Dit deden we natuurlijk ons zelf aan maar, we wilden niet hoeven terugkijken en zeggen:” Als we dit geweten hadden zouden we waarschijnlijk anders besloten hebben”. Ik moet toegegeven dat het verleidelijk was om meegesleept te worden in ‘mooiere’, ‘fraaiere’ en in het algemeen duurdere oplossingen. Het was goed om François in deze rol te hebben om ons te laten zien wat mogelijk was maar ook de consequenties voor ons budget te illustreren zodat we goed overdachte beslissingen konden nemen. Nee, we bleven niet binnen budget maar niets daarvan was het gevolg van niet berekende verrassingen. Het waren bewuste keuzes die wij elke stap als opdrachtgever maakten. Terugkijkend: geen spijt. Hoe dan ook.
Hoeveel tijd nam het hele proces in beslag ?
We hadden onze eerste ontmoeting met François in begin 2013. Bijna vier jaar later betrokken we onze villa. Dat mag een lange tijd lijken, en het voelde zeker zo in het midden van het proces. Maar in retrospectief is de tijd gewijd aan het schaven van ontwerp tot aan haar essentie goed bestede tijd. Vele keren bleek de noodzaak om het budget te bewaken de moeder van creatie die interessante keuzes opleverde die we niet gemaakt zouden hebben als we niet de tijd hadden genomen om te zoeken naar alternatieven die pasten binnen het niveau van kwaliteit en consistentie dat we willen bereiken. De begeleiding die François ons kon geven was in dit verband cruciaal voor het resultaat.
Wat heb je er van geleerd ?
Het aangaan van een project als het bouwen van een huis – zeker voor mensen zoals wij die dit nog nooit eerder hadden gedaan en die waarschijnlijk niet het voorrecht hebben om dit nogmaals te doen – is geen simpele opgave. Het krijgt een eigen leven en neemt je leven over. Het vergt tijd, toewijding en discipline. Het vraagt je volledige betrokkenheid. Er zijn geen snellere wegen. Je moet het juiste kernteam samenstellen met adviseurs die in lijn denken met jouw visie, die met hun expertise, ervaring en creatieve oplossingen waarde toevoegen. Uitstijgen boven het gewone vraagt een heel ander niveau van behoeften: aandacht voor details, consistentie door het gehele gebouw in ontwerp, materialisatie en algemene beleving.Als je je dagelijkse baan wilt behouden heb je iemand nodig om je door dit proces heen te leiden. Een bewaker, om het zo te zeggen van visie en budget. En wat betreft dat laatste punt: budget. Hoewel het gemakkelijker is gezegd dan gedaan en hoe pijnlijk als het ook mag zijn als je er mee geconfronteerd wordt, aanvaard de extra kosten voor dat wat essentieel is voor het concept, geef het geld uit en kies wat volgens jou het beste past bij het algehele beeld.  Een jaar later zal de pijn van het uitgeven van extra geld zijn verdwenen. Een compromis zal je dag na dag achtervolgen. En tenslotte….. je zou simpelweg niet een huis moeten willen bouwen of er zelfs maar aan denken als jij en je partner niet hetzelfde denken over iedere beslissing die genomen moet worden. Start met een mood board en kijk hoe ver je er mee kunt komen !


François Verhoeven
ArchitectThe Netherlands
00 31 61 four four four 8765
Francois Verhoeven © 2024

Home
Contact
About
Media
Instagram
Divisare
Pinterest